ILYEN A MI ZÖLD ÓVODÁNK…

1.jpgÓvodánkban szeretetteljes, érzelemgazdag, családias légkörben, biztonságérzetet kialakítva fejlesszük gyermekeink teljes személyiségét.

Vegyes életkorú csoportok szervezésével a szülőknek, azt az igényüket is ki tudjuk elégíteni, hogy a testvérpárok, rokonok, barátok egy csoportba kerüljenek.

Azoknak a családoknak ajánljuk óvodánkat, akik szeretnék, hogy gyermekeik érzelmi biztonságban, barátságos nyugodt légkörben fejlődjenek.

Mindezek megvalósulását segíti harmonikus, gyerekbarát, kiválóan felszerelt új építésű óvoda épületünk.

Nevelőközösségünk erőssége a személyi feltételek vonatkozásában az, hogy a gyermek-felnőtt, felnőtt-felnőtt (szülő-óvónő, dajka-óvónő, óvónő-óvónő stb.) kapcsolata jó, együttműködésük megfelelő legyen. Nevelőtestületünk bízik az együttműködés hatékonyságában, és hisszük, hogy a nevelő munkánk a gyermekek harmonikus fejlődését és a szülők megelégedését szolgálja.

2.jpg  3.jpg  4.jpg

Pedagógusainkra jellemző:

 • gyermekszerető, toleráns, kreatív óvónői személyiség
 • kiegyensúlyozott, konfliktuskezelő, jó kapcsolatteremtő képesség
 • szakmailag felkészült, folyamatosan képezi önmagát
 • igényes önmaga és környezete iránt
 • innovatív, nyitott és befogadó

Nevelőmunkánk alappillére élménygazdag mindennapok megteremtésével az egyéni fejlődés ütemére épülő differenciált fejlesztés, a családok bevonásával, segítségével.

Elveink: minden egyes gyermeket megismételhetetlen csodaként, valamiben tehetségesként fogadunk.
Segítjük, amiben aktív, érdeklődő, kezdeményező, amihez önként csatlakozik. Lehetőséget adunk az önálló felfedező tanulásra, a kapcsolatépítő kommunikáció gyakorlására, az érzelmek megértésére, kifejezésére. Mindezeket a játékközpontú életmód természetes helyzeteiben valósítjuk meg.A barátságos nyugodt légkör mellett fontosnak tartjuk a személyes bánásmódot és a differenciált fejlődést, fejlesztést.
Fontosnak tekintjük a gyermekek és a felnőttek sokszínű együttműködéseit, a játék elsődlegességét.

Lényegesnek tartjuk gyermekeink társadalomba való beilleszkedésének elősegítését, vállaljuk, hogy ehhez tudatos, tervszerű nevelőmunkára van szükség.

A sokszínű tevékenységbeli tartalmakkal boldog gyermekkort kívánunk biztosítani a hozzánk járó gyerekeknek.

Az óvoda pedagógiai programja a környezettudatos nevelést kiemelten „kezeli”, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget, előtérbe helyezi a helyi értékek megismerését, védelmét és megőrzését.

A környezettudatos szemléletmód alakítása óvodánkban a szokásokban, hagyományokban, a hétköznapok apró történésein keresztül érvényesül.

A környezettel való aktív ismerkedés a felnőttek példája, a szakszerűen, tudatosan berendezett környezet által, közvetve áthatja az egész óvodai életet, a nevelés komplex folyamatát.
A természet szépségének megláttatása megalapozza a természet iránti vonzódást, így azt szerető, tisztelő, értékeit megbecsülő, és azokat védő emberré válnak.
Számunkra fontos az egészséges természeti környezet, az egészséges életmód alapjainak megteremtése.
Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra, testedzésre, melyet jól felszerelt udvarunkon, és tornatermünkben biztosítunk. Megfelelő mozgástér áll a gyerekek rendelkezésére.
Fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, az esztétikus óvodaudvar gondozását.
Gyakran barkácsolunk újrahasznosítható, természetes anyagokból.
Előnyben részesítjük a természetes anyagokat, ételeket, ruházatot, textileket, játékokat stb. (környezet alakítása).
Minden csoport teraszán, balkonládákban növényeket gondozunk (egynyári, fűszer, hagyma (meg is esszük) gyógynövények (teát készítünk).
Megnevezzük az udvar növényeit, a madarakat.
Gyakran használunk nagyítót, távcsövet az udvaron „Felfedezünk”.
Beviszünk „tücsköt-bogarat” a csoportba, aztán elengedjük!
Minden héten kirándulunk.

A szülők bekapcsolódnak az óvodai tevékenységekbe, ünnepi előkészületekbe, kirándulásokba. Így megismerik, és jobban azonosulnak nevelői törekvéseinkkel, átélik a családi nevelés felelősségét is. A szülőkkel közösen szervezett ünnepségek, kirándulások szorosabbá teszik kapcsolatunkat.

Az óvodai programok tehát olyan lehetőséget nyújtanak a gyermekek személyiség és képességfejlesztéséhez, melyekre építhetnek majd az iskolai tanulás során. Mindezeket az ismereteket az óvodában töltött évek alatt a gyerekek utánzással, megfigyeléssel, tapasztalatszerzéssel, kérdéseikre adott pontos ismeretnyújtással sajátítják el.

Az intézmény specialitásai:

 • Egész évben „nyitott ajtó” a szülőknek.
 • Igény és szükség szerinti befogadási idő a családdal együtt.
 • A kulturált viselkedésre modellnyújtás mellett az egyéni ritmus, otthoni szokások figyelembevétele.
 • Személyes és családias ünnepek.
 • Sok szabad mozgáslehetőség, korszerűen bővülő játékközpontú mozgásfejlesztő eszközökkel.
 • Kiválóan felszerelt, új építésű óvodaépület: tornaterem, sószoba, fejlesztésekre alkalmas helyiségek.
 • Információcsere a gyerekről, a szülők tapasztalatai és  Folyamatkövető Napló alapján.
 • Tehetséges és szokatlanul fejlődő gyerekek támogatása közösen a pszicho - pedagógussal, logopédussal.
 • Nevelési tapasztalatcsere szülőknek
 • Együttműködés a kisgyerekkel és családokkal foglalkozó más szervezetekkel.

„A szeretet cselekvő törődés annak az életével és a fejlődésével, akit szeretünk.”
/E. Fromm/