Zöld óvoda Gödöllőn
(pályázati azonosító: KMOP-4.6.1/B-2-2008-0145)

Projekt címe: Zöld óvoda Gödöllőn
Kedvezményezett neve: Gödöllő Város Önkormányzata

A projekt teljes költsége 596 millió Ft, melyből a támogatás 500 millió Ft, a többit az Önkormányzat biztosította önerőként.
2008. januárjában került beadásra az az Európai Uniós pályázat, melynek keretében Gödöllő Város Önkormányzata új óvoda megvalósítását célozta meg. A projekt célja korszerű, környezetbarát, az akadálymentesítés követelményeinek eleget tévő épület kialakítása volt. Az új intézmény egészséges, modern, harmonikus környezetet tud biztosítani az itt nevelkedő gyermekek számára, továbbá előmozdítja a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének megvalósulását is.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. augusztusában küldte meg a támogató levelet, melyben arról értesítette a várost, hogy a Zöld óvoda projektet 500 millió forintos támogatásban részesítette. A támogató levél megérkezését követően került sor a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentáció összeállítására. A Szerződés megkötése után – mely 2008. októberében történt – indult el a projekt a megvalósítás útján.

1.jpg

A fejlesztés során új csoportszobák, kiszolgáló helységek, tornaterem, sószoba, illetve egyéb helyiségek kialakítására került sor. Emellett az EU szabványoknak megfelelő, a gyermekek természetes mozgásigényét kielégítő, mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt udvar, két átriumudvar és 2 játszóterasz is ,létrejött. Korszerű eszközök is beszerzésre kerültek.

2.jpg

Az épület a fenntarthatóság jegyében született, az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások használatának elvét szem előtt tartva.

Az új épület kialakításakor mindenkor előnyben részesültek az energiatakarékos megoldások, mint például a zöldtető, a napkollektoros vízmelegítő rendszer, valamint a gyermekek környezettudatosságát elősegítendő szelektív hulladékgyűjtő sziget.

A beszerzett bútorok és az esélyegyenlőségi, kompetenciát fejlesztő, mozgásfejlesztő, környezeti nevelési eszközök elősegítik a gyermekek fejlődését és azt, hogy környezetükre nyitott, társaikkal szemben elfogadó kisgyermekként kerüljenek majd iskolába.

A gyermekek a projekt eredményeképpen korszerűbb intézményi környezetben tölthetik napjaikat. A beszerzett eszközök révén pedig hatékonyabban fejleszthetők készségeik, megfelelő tér nyílik a korai lemaradást csökkentő, esélyegyenlőséget előmozdító egyéni foglalkozásoknak, melyekre különösen a hátrányos helyzetű gyermekeknek van szükségük.

3.jpg

A fejlesztés eredményeképpen az eddig két helyen működő óvoda (Tisza u. és Szabadság út) egy helyszínen működik tovább.

Az új óvoda 200 férőhelyes, 8 csoportos, tehát a korábbi két helyszín férőhelyénél több gyermek fogadására képes.

Az ütemtervnek megfelelően sor került a kivitelező kiválasztására, így 2009. júniusában elkezdődött a kivitelezés (alapkőletétel: 2009. június 22.).

A terveket az Építőpáholy Kft. készítette (vezető tervező Jaksics László), a kivitelezésre kiírt közbeszerzést a GÉV-Huniber Kft. nyerte el (a beruházás költsége: 512 millió Ft).

Az épület műszaki átadására 2010. júliusában, az ünnepélyes átadásra 2010. augusztusában került sor.

4.jpg

Az épület tükörképszerűen épült: oldalszárnyaiban 3-3 csoportszoba a földszinten, egy-egy az emeleten található. Az óvoda épülete íves karéjszárnyakkal öleli az udvart, kertet. Két átrium udvar centrumában van kialakítva a torna-aula.
Csoportok száma összesen: 8, két csoporttal bővült az eddig két épületben működő óvodánkhoz képest.
Minden csoportnak külön fürdőszobája van. A földszinti csoportokban galériák bővítik az alapterületet és terasz köti össze az udvarral.
Az emeleti két csoportszobához egy-egy fedett játszóterasz tartozik.
Két konyha szolgál az ételek adagolására, mosogatásra. Két étellift szállítja az emeleti csoportszobákba az ételeket, edényeket.
Az épület akadálymentesített, a mozgássérültek fogadására, speciális igényeik kiszolgálására alkalmas (lift a pince szintre, vezetősávok, mozgássérült WC/mosdó a földszinten).
A tornateremben, egyéni fejlesztő szobában és a Mókus csoportban indukciós hurok került beépítésre, nagyothallók számára. (mikrofon, adó-vevő mely felerősíti a hallókészülékben a jeleket). Az egyes helyiségek látássérültek számára olvasható Braille írásos felirattal vannak ellátva.
A pince szinten a gépészeti egységek mellett találhatók a személyzet kiszolgáló helyiségei (öltözők, zuhanyzók).
Udvarunkon szabványos játékeszközök, eséscsillapító gumi burkolat telepítése történt, a játékok különböző korosztályok igényeinek megfelelően lettek kiválogatva.

Az óvoda berendezése, játszóeszközök, bútorok, fejlesztő eszközök beszerzése 12 millió Ft értékben a Zöld óvoda pályázati finanszírozásból, az indításhoz az önkormányzattól kapott költségből, továbbá 1,2 millió Ft kompetencia pályázatból, 2 millió Ft alapítványi felhasználásból történt.
Óvodánk több Európai Uniós pályázatban vett részt, melyek segítették felszereltségünk, eszközeink bővítését is. Az óvodafejlesztéshez kapcsolódóan kompetencia alapú oktatás bevezetésére került sor, mely hozzájárult szakmai munkánk fejlődéséhez, valamint általa további pályázati forrást nyertünk el.

A Zöld Óvoda elnevezését nem igazán a színe miatt kapta, hanem azoktól az építészeti megoldásoktól, amelyek ökonómiai, ökológiai szempontból a természettel együtt élő környezetet biztosítanak, emellett hosszú távon a gazdaságos működés igényének is eleget tesznek. Pl.:

  • extenzív zöld tető (télen szigetel így csökkenti a téli fűtési energia igényt, nyáron véd a túlmelegedéstől, növeli a páratartalmat, javítja a mikroklímát, tisztítja a levegőt a széndioxidtól, elnyeli a környezet káros anyagainak jelentős részét, csökkenti a légszennyezettséget)
  • napkollektor (rásegít a használati meleg víz előállításra)
  • esővíz visszaforgató (kevesebb víz felhasználás, takarékosabb működés)

A gyerekek mozgásigényének kielégítésére szolgál a tornaterem, mely tágas, optimális kialakítású és minden szükséges mozgásfejlesztő eszközzel felszerelt. Közösségi ,rendezvények lebonyolítására is használjuk.
Az egyéni fejlesztő szoba a logopédiai foglalkozásokra, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztő foglalkozásaira alkalmas.
Sószoba kialakítása azért volt fontos, mert a krónikus légzőszervi megbetegedések egyre inkább érintik a kisgyerekeket. Magas a száma a tartós kezelést igénylő eseteknek, melyek esetében a sószoba használata, mint alternatív gyógymód, a kezelést kiegészíti és hozzájárul a megelőzéshez. A csoportok heti rendszerességgel használják.
Sószobánk esztétikusan kialakított helyiség, mely felszereltségének köszönhetően minden óvodai tevékenységre lehetőséget ad: rajzolás, játék, mozgás.
A sópárás klímát 600 db sótégla és egy színtelen, szagtalan úgynevezett Somadrin oldat állítja elő. Párolgása révén olyan mikroklíma alakul ki, mely kedvező hatással van a légzőszervek aktivitására, belélegezve légút tisztító, regeneráló, és erősíti az immunrendszert. A gyerekek szervezetének természetes megerősítésére, a légúti problémák tüneteinek enyhítésére szolgál. Az oldat folyamatosan párolog, csak természetes ásványi anyagokat tartalmaz. Nagy párolgási felülete révén, minden motorizáció nélkül átalakítja a helyiség mikroklímáját. Köztudott tény, hogy a barlangok klímája, a tengeri sós levegő, valamint a sóbarlangok jótékony hatással vannak a légzőszervekre. Ezt próbálják miniatürizált formában létrehozni a sószobákban.

Gödöllő öko várossá válásához mi is hozzájárulunk azáltal, hogy formáljuk a családok környezettudatos szemléletét. Az óvodáskorú gyerekeknél kell elkezdeni ezt a folyamatot a környezet megismertetésén, megszerettetésén keresztül. Nevelési programunkban megfogalmaztuk, hogy törekszünk ennek megvalósítására. A napi gyakorlatban nagy hangsúlyt fektetünk a fenntartható fejlődés szemléletének átadására.

Az új óvoda a lehető legoptimálisabb környezetet biztosítja számunkra és törekszünk a lehetőségek kihasználására.

Technikai adatok:
Telek alapterülete: 4511 m2
Beépített terület: 1287 m2
Hasznos alapterület: 1808 m2, ebből:

  • pince: 318 m2
  • földszint: 1074 m2,
  • emelet: 192 m2,
  • fedett terasz: 35 m2/db