Csoportjaink:

maci.jpg I. Maci csoport
s%C3%BCn.jpg II. Süni csoport
m%C3%B3kus.jpg III. Mókus csoport
b%C3%A9ka.jpg IV. Béka csoport
mici.jpg V. Micimackó csoport
man%C3%B3.jpg VI. Manó csoport
%C5%91z.jpg VII. Őzike csoport
csibe.jpg VIII. Csibe csoport

 

Vegyes csoportok és a Zöld Óvoda

Óvodánkban hisszük, hogy a vegyes életkorú csoportok szervezése kifejezetten előnyös és legmegfelelőbb az óvodás gyermekek számára. Az ilyen csoportba járó gyerekekből empatikus, érzelmekben gazdag, kiegyensúlyozott, öntudatos felnőttek válnak. Feladatunk támogatni őket ebben a folyamatban, biztosítani számukra az elfogadó, családias környezetet.
Különösen nagy figyelmet fordítunk a csoportok összetételének kialakítására.
Fontos, hogy az életkori arány, a fiú-lány arány a csoportokban megfelelő legyen. A vegyes életkorú gyermekekből álló csoportokban nagyfokú állandóságot élhetnek meg a gyerekek, mely fontos ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat az óvodában. Az iskolába induló nagyok helyére érkeznek évente új kicsik, a csoport magja viszont megmarad. Ez a kismértékű változás olyan, mint egy önmagába visszatérő körforgás, mely nagyban segíti a szociális tanulást, az egymásra figyelés, az alkalmazkodás elsajátítását.
Nevelőtestületünk ezt az állandó megújulást, nemcsak a gyerekek számára tekinti hasznosnak. Mi felnőttek is folyamatosan új feladatokat, kihívásokat kapunk a vegyes csoportok által, melyek segítik szakmai fejlődésünket. Természetesen egy vegyes összetételű csoport szervezése nehezebb, mint az osztatlan csoportoké, de számunkra megéri. Hisszük, hogy az óvodáskorú gyermekek számára ez a legideálisabb közeg, melyben napjaikat eltölthetik.

Szabad játék a vegyes csoportokban:

Az iskolára megérni egy hosszú folyamat, mely egyenletesen zajlik, már a születéstől az iskolába lépésig. A biztonságos, ingergazdag, szerető, elfogadó környezetben spontán alakulnak azok a képességek, melyek majd az iskolában szükségesek lesznek az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz. Óvodánkban törekszünk arra, hogy megteremtsük ezeket az ideális feltételeket. A gyerekek számára legfontosabb fejlesztő tevékenység a szabad játék. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekek igényük szerint élhessenek a szabad játék lehetőségével.
A gyerekeknek szükségük van néha az elkülönülésre, kuckózásokra, ugyanakkor, szívesen figyelik egymás játékát, egymás mellett játszanak vagy bekapcsolódnak a játékba. A vegyes csoportokban, pont az életkori összetétel miatt tud könnyen kialakulni az „együtt és külön” elve, mindig az egyes gyerek igényéhez igazodva. A vegyes csoportokban nagyon sokféle játékeszköz van, fiatalabb és idősebb gyerekek számára való egyaránt megtalálható. Mindenki, minden játékeszközzel játszhat, egyéni képességeinek, vágyainak megfelelően. Nemcsak a játékeszközök használatát tanulják meg a kicsik a nagyoktól, hanem az azokhoz tartozó szokásokat, szabályokat, ismereteket is.

A vegyes csoport minden gyermek számára kedvező, mert:

 • Vegyes összetételű csoportjainkba, a gyerekek 3 éves koruktól iskolába lépésig járhatnak.
 • Az így szervezett csoportok összetétele, hasonlít a családias mintára, ezért megnyugtató a gyerek számára.
 • Ha egy családból testvér érkezik, nem kell szétválasztani őket.
 • Amelyik gyermeknek nincs otthon testvére, az átélheti a testvérkapcsolatok érzését. Itt átélheti azt, hogy eleinte ő a pátyolgatni való kicsi, végül pedig ügyes naggyá változik.
 • Az egyéni fejlődési különbségek, a vegyes csoportban természetes módon vannak jelen. Az óvónő észleli ezeket és ehhez igazítja a fejlesztési lehetőségeket. Mindig az a fontos, amit már tud a gyermek és erre épül a következő lépcsőfok. A vegyes összetételű csoportban nem érzi úgy a gyermek, hogy ő le van maradva a többiekhez képest, de megtanulja elfogadni azt, hogy az emberek különbözőek.
 • Több együttes élmény átélésére van lehetőségük a gyerekeknek.
 • A kommunikációs helyzetek árnyaltabbak. Beszédük választékosabbá, tagoltabbá válik, szókincsük bővül.
 • A vegyes csoport előnye, hogy számtalan olyan helyzet elé állítja a gyermeket, melyek által az érzelmi élete, érzelmi intelligenciája, szociális kapcsolatai fejlődnek (segítségnyújtás, egymás elfogadása, tolerancia, mások véleményének meghallgatása).
 • A vegyes csoportban nevelődő gyerekeknek fejlettebb az empátiás készségük. Odafigyelnek társaikra, segítő, gondoskodó a magatartásuk.
 • Magabiztosabban alkalmazhatják, illetve gyakorolhatják az alku, csere, kompromisszum lehetőségét. Megtanulják kezelni az agressziójukat.

Az óvodát kezdő gyermekek számára:

 • Könnyebb és gördülékenyebb a befogadás, mivel kevesebb a szeptemberben érkező új gyerek. Az óvónő, és a fogadó csoport nagyobb figyelmet tud fordítani egy-egy befogadási folyamatban lévő gyerekre, biztonságérzetének alakulására.
 • A vegyes életkori összetétel elősegíti, hogy az újonnan érkező gyerekek, életkoruktól függetlenül, könnyebben beilleszkedhessenek a csoportokba. A nagyobbak mintát nyújtanak, vigasztalnak, játszani hívnak. Kialakult biztonságérzetük, felszabadult jókedvük pozitívan hat az anyukájuktól elváló gyermekekre.
 • A kevesebb újonnan érkező gyermeknél, könnyebben megoldható az „anyás” befogadás, melynél lehetőség van a fokozatos elválásra, mindig az egyes gyermek igényéhez igazodva.
 • A vegyes csoportban nevelkedő kisebb gyerekekre jellemző, hogy hamarabb lesznek önállóak, vonzzák őket a nagyobbak tevékenységei, előbb ügyesednek, hamarabb válnak érdeklődővé.

Az iskolába lépés előtt:

 • A nagyok magabiztosabbak lesznek attól, hogy átadhatják tudásukat, tapasztalatukat a kisebbeknek. Fejlődik önbizalmuk.
 • Megismerik azt az érzést, milyen jó igazi nagynak lenni, amikor ők segíthetnek a kicsiknek, ahogy hajdan, őket is segítették. Nagy büszkeség átadni egy kisebbnek a tudást.
 • Miközben egy új játékkal ismerteti meg a nagyobb gyermek a kisebbet, ő is fejlődik, nem csak a kicsi. A nagy rendezi ismereteit, verbális képességei fejlődnek, gondolkodása csiszolódik, türelemmel, figyelemmel segíti a társát.
 • Azok a gyerekek, akiknek nincs testvérük, vagy ők a családban a legfiatalabbak, azok megélhetik a vezető-irányító szerepet a csoportban.
 • Ha egy gyermek korához képest elmaradást mutat az iskolába lépés előtt, lehetősége van arra, hogy saját csoportjában maradhasson, ismerős, biztonságos környezetben, anélkül, hogy megszégyenülést érezne, elvesztené barátait, az addig megszokott felnőtteket.
 • A D.O.B. program szerint nagyon alaposan megfigyeljük az egyes gyermekek fejlődését, Folyamatkövető naplónkban dokumentáljuk azt. Így egészen biztos, hogy figyelmünket nem kerüli el semmi fontos dolog, melyet az egyes gyermekekről tudnunk kell. A megfigyelésre alapozva egyénileg tervezzük a gyermekek fejlődésének támogatását. Ez a módszer a leghatékonyabb arra, hogy segítsük intézményváltásukat, új korszakba lépésüket.
 • A növekedő gyermekektől, képességeik fejlődésével párhuzamosan, egyre több dolgot el is várunk. Szokások, szabályok önálló betartását, segítségnyújtást társnak és felnőttnek, fejlettségüknek megfelelő feladatok megoldását. Elvárjuk, hogy tegyék meg, amit már tudnak. Ezzel megerősítjük bennük a kompetencia érzését, azt, hogy egyre ügyesebbek, egyre több mindenre képesek önállóan.
 • Iskolát elkezdő gyermekeinkről folyamatosan tájékozódunk, további fejlődésükre kíváncsiak vagyunk. Az iskola tanítóival kapcsolatot tartunk, visszajelzéseiket beépítjük pedagógiai munkánkba.