”Lehet a gyermeket könyvből nevelni,
de minden gyermekhez más könyv kell!”
(T.Gordon)

HASZNOS TANÁCSOK SZÜLŐKNEK A ZÖKKENŐMENTES ÓVODÁBA LÉPÉSHEZ

Az óvodáskor beköszönte a legtöbb családban az első olyan élethelyzet, mikor a gyermek a meleg családi fészekből az intézményi nevelésbe lép át. A szocializációs folyamatot segíti a közösségi nevelés, a másokkal való érintkezés, a kommunikáció, a tágabb környezetbe való beilleszkedés, a társas együttműködés szokásainak megismerése.
Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni
sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

ELŐKÉSZÜLETEK - AVAGY HOGYAN TUDJA SEGÍTENI A SZÜLŐ AZ ÓVODÁBA LÉPÉST

 • Séta alkalmával látogassanak el az óvoda épülete felé, hogy ismerőssé váljon maga az épület.
 • Otthon is beszélgessenek az óvodáról, játsszák el babákkal, bábokkal, plüss állatokkal az óvodai élet egy - egy jelenetét.
 • Olvassunk az óvodáról szóló meséket /pl: Pöttyös Panni az óvodában, Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok, Vackor az óvodában, Bartos Erika: Anna Peti – irány az óvoda, Bogyó és Babóca, MI micsoda sorozat: Óvodába járok, Bori óvodába megy stb./.
 • Próbáljanak rendszert vinni a család és a gyermekük mindennapjaibafokozatosan alakítsanak ki az óvodáéhoz hasonló napirendet.

Ahogy nálunk történik:

- Nyílt napok: Szívesen látjuk a Zöld Tagóvodában „Óvodanyitogató" napunkon, hogy rövid időre bejárhassák óvodánkat. A nyílt nap alkalmával megismerkedhetnek az óvodában folyó tevékenységekkel, bepillanthatnak a gyerekek mindennapjaiba, választ kaphatnak felmerülő kérdéseikre.

- Beiratkozás: Minden évben meghatározott időben - általában május első hetében történik. A beiratkozás idejéről tájékozódhatnak a szülők Gödöllő város honlapján, Gödöllői Szolgálat - újságban, az óvodákban.
Beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • gyerek születési anyakönyvi kivonata,
 • Taj kártya,
 • lakcím kártyák – gyerek, szülő;
 • védőnői státusz vizsgálat eredménye.

- Első Neveljünk együtt tájékoztató szülői értekezlet: augusztus közepén a felvett gyerekek szüleinek első tájékoztató Neveljünk együtt szülői értekezlet tart a vezető óvónő, ahol megismerhetik bővebben az óvoda programját, házirendjét. Tájékoztatást kapnak melyik csoportba kerül a gyermek és személyesen megismerkedhetnek a csoport óvónőivel. Kiválasztják a jeleket, rövid tájékoztatást kapnak a csoportszokásokról, az óvodai nevelésről.

- Ismerkedő családlátogatás: A nyár folyamán az óvónők a szülőkkel egyeztetett időpontban meglátogatják a családot, hogy a megszokott, biztonságot nyújtó környezetben ismerkedjenek meg a leendő óvodással. Ilyenkor van mód közelebbi ismerkedésre, tájékozódásra, tájékoztatásra a szülőknek és az óvónőknek egyaránt. Az óvónők elviszik a családnak a kölcsönös tájékozódást segítő óvodai „Beköszöntő” levelet.
Fontos számunkra a szülőkkel való harmonikus együttműködés, a jó kapcsolat kiépítése. A családi nevelést kiegészítve, szoros együttműködésben alapozhatjuk meg a gyermek későbbi, sikeres életéhez szükséges készségek, képességek optimális fejlődését.

- Jelátadó délután: Augusztus végén a csoportok ismerkedő-búcsúzó délutánt rendeznek. Ismerkedő, mert a csoportba újonnan bekerülő gyerekek a szüleikkel megismerhetik a csoportba járó társaikat, - búcsúzó, mert az iskolába induló
gyerekek itt köszönnek el az óvodától, - „átadják” a jelüket az újonnan belépő óvodásoknak.

- Ismerkedés az óvodával: Az óvónőkkel egyeztetett időpontban szívesen fogadjuk látogatóba az új ovisokat, hogy szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvoda épületével, helyiségeivel, a csoportszobával, játékokkal. A szülők a gyermekek további megismerését segítő Kérdőívet töltenek ki, mely szintén a könnyebb befogadást támogatja.

„A gyermek érdeke mindenek felett áll”

BEFOGADÁS - az első napok: Az óvodába kerülő gyermek megváltozott élete a befogadással kezdődik.
Az óvodánkba érkező gyermekeknek igény és szükség szerinti befogadási időt biztosítunk a családdal együtt.
Az anyás/szülős befogadás folyamatában a gyermek lehetőséget kap a fokozatos elválásra, joga van sírni, megfigyelni, saját tárgyat behozni.
Időt kap a gyerek és családja, hogy az új környezetet, személyeket elfogadja, időt kap a pedagógus, a szakemberek, a dajkák és a csoportba járó gyerekek az új csoporttárs megismerésére.
A befogadás számunkra azt jelenti, hogy türelmesen kivárjuk, amíg a gyermek közeledik. Mindenkinek szüksége van időre a tájékozódáshoz, joga van befolyásolni közeledésének módjait.
A befogadás nem köthető időponthoz és időtartamhoz. Egyrészt igazodik a szülő munkába állásának kezdetéhez. Az anyuka jelenléte mindaddig lehetséges, ameddig a gyermek szívesen marad az óvodában, vagyis ott biztonságban érzi magát, ebben az óvónők nyújtanak majd segítséget.
A gyermek behozhatja azokat a kedves tárgyait, amelyek megnyugtatják, s ott tarthatja addig, ameddig ennek szükségét érzi.
Az óvónő már sok-sok információval rendelkezik az újonnan érkező gyermekről. Hiszen már volt családot látogatni, már beszélgetett a szülőkkel.
Az óvónő számára fontos, hogy a gyermek minél előbb jól érezze magát az óvodában. Olyan módszert, olyan bánásmódot igazít hozzá, amely a leginkább megfelel az egyes gyermekek sajátos igényeinek.

Augusztus végén és szeptember első napjaiban még a régi óvodások veszik birtokba a csoportot. Ez a néhány nap a visszaszokás, az emlékek, szokások felelevenítésének ideje.
Emellett a felkészülés ideje is. Az óvónők, és a gyerekek az újonnan érkező csoporttársak nevéről és jeléről is beszélgetést kezdeményeznek, hiszen a jelátadó délutánon már többen találkoztak velük.
A szülők és az óvónők által megbeszélt időben hetente 2-3 új gyerek érkezik a csoportba. A szülővel együtt ismerkedhetnek az új helyzettel. A szülők biztonságot adó jelenlétükkel segítik az óvodai beilleszkedést.
A jelükkel ellátott szekrénybe elhelyezzük az óvodai zsákjukat, melybe nem csak a váltó ruhákat lehet tenni, hanem a számukra fontos otthoni kedvenc játékot, vagy tárgyakat is, amiket saját szüksége, igénye szerint bármikor elővehet, vagy eltehet, ezzel is biztosítva nyugalmát, biztonságérzetét. A mosdóba is közösen helyezzük el a saját jelével ellátott fogmosó poharat és a jeléhez kiakasztjuk a törülközőjét.

Az első napokban elég, ha csak pár órát tölt a gyermek az óvodában, majd fokozatosan lehet növelni az óvodában eltöltött időt. A hét második felében már ott is ebédelhet.
Ez alatt az idő alatt rövid időre elmehet a szülő. Fontos, hogy a gyermek mindig tudja, mennyi időre megy el az édesanyja - „Elmegyek a boltba vásárolni, és jövök érted, ebéd után itt leszek”- és a megbeszélt idő elteltével valóban ott legyen. Soha ne csapjuk be és ne menjünk el búcsú nélkül, mert azt büntetésként élheti meg.
A következő héten akár ott is aludhat a gyermek.
Ha alvásra is ottmarad, akkor már ébredés előtt jó, ha megérkezik a szülő, hogy rögtön megörülhessen a szülőnek, hogy biztonságérzete erősödjön, érezze, biztos, hogy anya vagy apa érte jön.

A reggeli búcsúzás után határozottan induljanak el. Még ha búcsúzkodáskor sír is, az új játékok és társak láttán biztos, hogy hamarosan megnyugszik. Ellenkező esetben egy erősebben kötődő gyereknél előfordulhat, hogy minden percben arra vár, hogy szülei visszatérjenek. Ha már elbúcsúztunk tőle, és megbeszéltük, mikor megyünk érte, jó, ha határozottan indulunk a dolgunkra. A többszöri búcsúzás, visszalépés azt erősíti a gyermekben, hogy nincs biztonságban. Ha a gyermek azt érzi hogy a szülő bizonytalan, akkor az elválás is hosszúra nyúlik, a szülői bizalmatlanságot a gyerekek is átveszik.
Ha a szülő viselkedése azt sugallja gyermekének, hogy biztonságos jó helyen van, hamar az új élményekkel lesz elfoglalva.
Tudja, hogy jó óvodát, óvónénit kapott, akikben és amiben maximálisan megbízhat.

1.jpgAz Óvoda nyitva tartásán belül a gyermekek érkezése és távozása a család életritmusához alkalmazkodik. A család és az óvoda egyeztetett szokásai biztosítják a nyugodt érkezést és elválást, a gyermek által kialakított szertartásokkal. Pl.: integetés az ablakból, rövidebb-hosszabb itt tartózkodás, szülő kikísérése az ajtóig...
A gyermek nyugodt napirendjének alakulását segíti azonban, ha legkésőbb 8 óráig beérkeznek a gyerekek, hiszen ahhoz, hogy tartalmas tevékenységet tudjon kialakítani, szüksége van a megfelelő mennyiségű és minőségi időre. Érkezése után ő is tájékozódik, /társakról, játék lehetőségről, eszközökről, megfelelő helyről stb./ keresi az érdeklődésének, kíváncsiságának megfelelő tevékenységet, társat.
8 órától a csoportok /a heti rend szerint/ birtokba veszik a tornatermet, sószobát. A csoportszobából való „kilépés”, a mozgás nagy öröm a gyerekek számára. Ahhoz, hogy tartalmas tevékenységekben tudjanak részt venni kérjük időben, nyolc óráig érkezzenek be.

Napirendünk folyamatos viszonylagos stabil időpontjaink:

 • 8:00 - 9:00 folyamatos reggeli a délelőtt folyamán játszás
 • 10.30 - 11.45 séta, udvari játék
 • 12:00 - 13:00 ebéd
 • 13:00 - 14:30 pihenés
 • 15:30 folyamatos uzsonna
 • 15.30-tól folyamatos játék hazamenetelig

2.jpg     3.jpg

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a megkezdett tevékenységeket nyugodtan befejezhessék.