Az óvodai étkezés szabályai

Kedves Szülők!
 

A gyermekétkeztetési szolgáltatást a szülő a „Nyilatkozat közétkeztetési szolgáltatás” igénylésről/lemondásról című nyomtatványon igényelheti meg. A szolgáltatás megrendelése és lemondása, kizárólag a Nyilatkozat kitöltésével történhet.

A Nyilatkozat letölthető a Kalória  honlapról.

Gyermekük hiányzásának bejelentése az óvodában egyben lemondás az étkezésről! Kérjük a hiányzás bejelentését 10.30 óráig megtenni. A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére a gyermek étkeztetési adagja nem kerül megrendelésre.
Amennyiben gyermekük hiányzás után, újra elkezdené az óvodát ezt is kérjük 10.30 óráig bejelenteni, mert így tudjuk az étkezési adagját másnapra megrendelni.
A szülőnek kötelezettsége a jelzés megtétele az óvoda felé!

Diétás étkeztetés igénybevételére kizárólag szakorvosi igazolás alapján van lehetőség.

Az étkezés térítési díjak:

Tízórai 110.-Ft
Ebéd 300.-Ft
Uzsonna 90.-Ft
Összesen 500.-Ft

 

A befizetés

  • pénztári készpénz befizetés
  • banki átutalás
  • on-line bankkártyás fizetés
  • csoportos beszedési megbízás alapján történik.

A befizetési határidő minden tárgyhó 15 napja.

Kérjük ennek pontos betartását, mert hátralék esetén gyermekük a következő hónap elsejétől nem vehet részt az étkezésben.

Hiányzás bejelentése minden nap délelőtt 10.30-ig történhet telefonon a 06-28-510-750 és 06-20-917-3423 telefonszámokon vagy személyesen.

Kedvezményes gyermekétkeztetés

A Gyermekvédelmi törvény 151. § értelmében: a gyermekétkeztetés során
ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek
után, amennyiben

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át.

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez Nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek.

Az étkezéssel vagy havi befizetéssel kapcsolatos kérdésekben, problémákkal forduljanak a csoport óvónőkhöz, illetve az étkezésszervező óvónő felé.